Vad är en infraröd bastu?

En infraröd bastu beskrivs enklast som en lågtemperatursbastu som ger samma värmekänsla som den värme vi får av solen. Den låga temperaturen, 40-50 grader, gör det möjligt för personer som inte finner sig komfortabla i allt för höga temperaturer eller på grund av hälsoskäl, t ex högt blodtryck, att även de bastubada.

Strålningsvärmen från infrabastu värmer upp kroppen direkt och inte genom luften. Värmen går på detta vis upp till tre gånger djupare in i kroppen. Infrarött ljus har förmågan att direkt tränga igenom kroppens vävnader till ett djup av 4-5 cm.

Den infraröda energin gör att man svettas 2-3 ggr mer än i en traditionell bastu. Den djupa uppvärmningen av muskelvävnader och inre organ leder till ökat blodflöde genom vidgade blodkärl och stimulerad hjärtverksamhet.

Detta leder till positiva effekter för muskler och leder samt hjärt-/kärlkonditionen. Kroppen bekämpar naturligt infektioner genom att höja kroppstemperaturen.

De infraröda strålarna skapar en artificiell feber och hjälper på detta sätt till att snabbare bli fri från infektioner. Genom ett förbättrat lymflöde bidrar det också till att minska svullnader och inflammationer.

En bastusession befriar också kroppen från olika föroreningar, vilket kan förbättra immunförsvaret och öka vitaliteten. Huden får förbättrad spänst och friskare färg.

Vid en jämförelse mellan traditionell bastu och infrabastu har amerikanska studier av svett visat att vid infrabastu innehåll svetten 80% vatten och 20% gifter. Motsvarande vid traditionell bastu var 97% vatten och 3% gifter.

Under en bastubehandling på 30 minutern kan du förbränna ca 600 kalorier. Detta kan variera utifrån kroppens kondition i värme, dvs hur mycket svett kroppen kan producera. Genom att värmen penetrerar fettcellerna på djupet bidrar det också till at minska celluliter.